Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 40

Ja, det går bra. Du behöver ha samma Word-version i båda datorerna och dokumentmallsfilen behöver vara installerad i båda.