Svar:
Last Updated: 2017-10-13     Views: 32

Det finns ett paket för doktorsavhandlingar, ett för licentiatavhandlingar. De innehåller i stort sett samma filer.

  • SLU_Acta/Licentiate_Thesis är till för texten i avhandlingen (obligatoriskt).
  • Kortkurs, problemlösning och användbara tips heter häftet med information och hjälp. Den finns i svensk och engelsk version för både Windows- och Mac-användare.
  • SLU_Acta_Backcover (bara doktorsavhandlingar) används till omslagets baksidestext (det finns info i filen).
  • SLU_Acta/Licentiate_Errata är en mall för erratablad.
  • SLU_Acta/Licentiate_Spikblad är till för spikbladet (obligatoriskt).
  • SLU_Postprint_Article kan du använda till manuskript till opublicerade artiklar (frivilligt).
  • liksom till artiklar som du vill lägga i Epsilon, om du inte får använda förlagets pdf-fil (frivilligt).

Använder du EndNote till dina referenser? Hämta SLU:s stilfiler här.