Svar:
Last Updated: 2017-10-12     Views: 302

Ett makro är en sekvens av Words egna kommandon, som utförs då man t.ex. klickar på en knapp. Makron skrivs i Word med en särskild programmeringskod men vem som helst kan skapa egna makron.

En fil som innehåller makron måste sparas som "Makroaktiverat Word-dokument", med filnamnsändelsen docm. Annars försvinner makrona ur filen.

Om du vill använda en fil, som innehåller makron, måste du aktivera makrona, då du öppnat filen. Varning: Makron i docm-filer kan innehålla skadlig kod. Var därför försiktig med att öppna sådana filer som du har fått via e-post eller hämtat från okända webbplatser.