Svar:
Last Updated: 2019-08-19     Views: 165

En dokumentmall innehåller de inställningar som krävs för utformning av ett dokument, t.ex. sidmarginalernas bredd, paginering i sidfoten, formatmallar för olika textelement samt makron. Med SLU-bibliotekets dokumentmallar kan SLU:s publikationer få ett enhetligt format.

Dokumentmallarna har andra filändelser än dokumentfiler. De måste installeras i en mapp, som är avsedd för dokumentmallar för att kunna fungera som avsett.

Det finns dokumentmallar för olika slags publikationer. Här hittar du mer information om mallarna samt hur du ska installera och använda dem.

Related Topics