Svar:
Last Updated: 2019-08-19     Views: 53

Om du ska publicera en doktorsavhandling i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae, ska du använda dokumentmallen SLU_Acta_Thesis som SLU-biblioteket tillhandahåller. Du kan läsa mer om och hämta alla dokumentmallar från SLU-biblioteket här.

Resten av SLU-bibliotekets dokumentmallar är det frivilligt att använda.

Dokumentmallarna är gjorda för Microsoft Word och fungerar tillsammans med programversionerna 2016, 2013, 2010 och 2011.

SLU-biblioteket tillhandahåller dokumentmallar för:

  • doktorsavhandlingar
  • artiklar, som inte får publiceras som förlags-pdf eller inte är publicerade ännu
  • licentiatavhandlingar
  • texten i studentarbeten
  • framsidan för studentarbeten, observera att institutioner kan ha egna obligatoriska dokumentmallar för framsidan till studentarbeten
  • texten i rapporter
  • framsidan för rapporter

Related Topics