Svar:
Last Updated: 2016-06-01     Views: 46

Språkverkstaden ger studenter möjlighet till individuell handledning om de behöver stöd i sitt skrivande. 

Här finns information om tider, hur man bokar, hur handledningen går till mm.