Svar:
Last Updated: 2016-06-01     Views: 50

Det är alltid OK att citera andra texter så länge man använder citationstecken, samt anger källan.

Man kan också hänvisa till andras material utan att citera de exakta orden. Då använder man inte citationstecken, men måste ange källan.

Läs mer om hur man skriver och refererar på ett korrekt sätt här.