Svar:
Last Updated: 2016-11-03     Views: 395

"Akademiskt samarbeteär tillåtet enligt våra avtal. Dvs det är tillåtet, om du samarbetar med personen i ett forskningsprojekt, inte annars.