Svar:
Last Updated: 2017-05-11     Views: 898

Många av SLU-bibliotekens databaser, e-tidskrifter och andra elektroniska resurser är licensbelagda och kan bara användas inom universitetet. VPN (Virtual private network) är en tjänst som ger studenter och anställda möjlighet att vara inloggad på universitetets datanätverk oavsett var i världen man befinner sig och på så sätt komma åt de spärrade resurserna. Här finns instruktioner för hur du går tillväga för att installera VPN på din dator:

Instruktioner och nedladdning av VPN-programmet