Svar:
Last Updated: 2020-05-11     Views: 534

Så länge boken inte har beställts av någon annan så behöver du inte göra någonting. Lånet förlängs automatiskt med en ny låneperiod tills du har nått den maximala låntetiden för boken, vilken är 1 år för vanliga böcker och 3 månader för kurslitteratur. Därefter måste du lämna tillbaka boken.

Skulle lånet inte gå att förlänga automatiskt kommer du att få ett meddelande om detta.

För att förlänga lån av böcker som lånats in från bibliotek utanför SLU (fjärrlån), kontakta SLU-biblioteket.