Answer:
Last Updated: Jun 23, 2020     Views: 0

Om den gula texten med instruktioner inte döljs trots att du har Visa/Dölj knappen på dölj så kan det bero på dina inställningar i Word.

Gå till Arkiv > Alternativ > Visa och se till så att du inte har inställningen "visa alltid dold text".