Svar:
Last Updated: 2019-04-17     Views: 3

Det installeras en Word-plug in automatiskt när man installerar Zotero, men du kan behöva klicka i att makros ska aktiveras i Word för att fliken för Zotero ska synas. 

Ibland fungerar det inte ändå, gå i så fall till Zotero och Redigera/Edit > Inställningar/Preferences > Cite och välj fliken Word Processor. Klicka i installation av tillägget för Microsoft Word, även om det redan står att det är installerat (det står ominstallera på knappen om tillägget redan är installerat).

Som alltid: Starta om ifall det blir konstiga problem efter installation!