Svar:
Last Updated: 2018-08-03     Views: 9

Du är skyldig att själv hålla reda på återlämningsdatum och återlämna det du har lånat i tid. Biblioteket skickar ut brev som påminner om att lånetiden har gått ut för att underlätta detta.

Vid krav nummer två spärras du från att låna nya böcker. Den spärren är kvar tills du lånat om eller återlämnat boken. Det går inte att låna om en bok när det tredje och sista kravbrevet har skickats ut.

Förseningsavgift utgår för 1-dagslån (referenslitteratur som ska vara återlämnad senast 10.00 följande vardag). Förseningsavgiften är 20 kr/bok och timme.

Så länge du har obetalda förseningsavgifter på 100 kr eller mer så kan du inte göra fler lån.

Om du trots påminnelser inte lämnar tillbaka boken skickar biblioteket en faktura på bokens värde, dock minst 300 kr, plus en administrationsavgift på 500 kr per faktura. Obetalda fakturor lämnas till inkasso.

Läs mer om SLU-bibliotekets låneregler och lånetider i länken nedan.