Svar:
Last Updated: 2018-08-02     Views: 1

​Samtliga böcker som vanligtvis kan lånas 8-30 dagar har, från och med fredag 25:e maj, återlämningsdatum tisdag 4:e september. Långtidslån (30-180 dagar) påverkas inte av sommarlånetiderna.