Svar:
Last Updated: 2018-07-06     Views: 174

SLU-biblioteket har inte någon prenumeration på Nationalencyklopedin. 

Titta gärna på http://www.oxfordreference.com/ istället. 

 

Comments (2)

  1. Finns det ingen möjlighet alls att läsa på Nationalencyklopedin?
    Kommer det övervägas till framtiden ?
    av Saga, 2018-09-28.
  2. I dagsläget finns det inga planer på att ge tillgång till NE online. I biblioteken kan det dock finnas tryckta uppslagsverk att tillgå.
    av Åsa Ode, 2018-10-01.