Svar:
Last Updated: 2017-02-15     Views: 49

När du flyttar behöver du se till att dina uppgifter hos biblioteket uppdateras så att du fortsättningsvis får böcker och artiklar levererat till dig, och inte till din gamla adress. Sådana ändringar sker tyvärr inte automatiskt.

Uppdatera i Mina lån

Om du flyttat inom en ort, tex från en institution till en annan,  kan du ändra dina adressuppgifter själv. Logga in på Mina lån. Gå in på personliga uppgifter och ändra adressen där.

Om du flyttat till en helt ny ort behöver du kontakta biblioteket och meddela din nya adress.

Om du blivit anställd efter att ha varit student, om du slutat studera eller arbeta vid SLU så behöver du också kontakta biblioteket och meddela det.

Uppdatera i Libris

Logga in i Libris och gå in på Låntagarkonto. Där ändrar du adressen (anställda anger sin institutionsadress; studenter anger sin hemadress). Om du flyttat till en ort med ett SLU-bibliotek måste du byta bibliotek. Det gör du genom att klicka på Byt bibliotek. Välj ditt nya bibliotek i rullistan. I fältet Lånekort anger du ditt personnummer. Klicka på Välj. Ditt konto är nu knutet till det nya biblioteket, och du kan göra beställningar direkt.

Det är bara du som kontoägare som kan göra ändring av bibliotek i Libris, SLU-biblioteket kan inte göra det.