Svar:
Last Updated: 2017-02-07     Views: 36

Kontakta IT-stöd för att få programmet installerat på din dator. 

På bibliotekets webb finns några länkar till guider för hur man installerar och kommer igång med EndNote.