Svar:
Last Updated: 2018-06-18     Views: 21

Detta gäller för dig som har börjat arbeta med avhandlingen i version 4.1 av dokumentmallen. Den är anpassad till version 2010 av Word. Första gången du sparar din fil i Word 2013 kommer du att få följande meddelande av programmet:

Meddelande från word 2013

Om du väljer att uppgradera filformatet, kommer layouten att förändras. Microsoft har gjort förändringar som påverkar SLU-bibliotekets dokumentmall. Gör följande:

  • Öppna en ny kopia av dokumentmallen, samma som du har arbetat i hittills.
  • Klistra över din text till den, läs här hur du ska göra.
  • Spara den nya filen och välj att bevara kompatibilitet med tidigare versioner av Word, se bild. Kontrollera att alternativet är valt om du vill spara filen igen under nytt namn.

Bevara kompatibilitet med tidigare versioner av Word

Related Topics