Svar:
Last Updated: 2018-06-18     Views: 62

Att redigera texthänvisningar är det allra sista arbetet du ska göra i dokumentet. Det är nödvändigt att ta bort alla fältkoder i hela dokumentet, såväl Words som EndNotes, vilket påverkar vissa av Words funktioner. Om du tar bort bara EndNotes fältkoder, kan dock samtidigt andra saker hända med dokumentet, som att marginaler och sidstorlek ändras i vissa avsnitt, även sidnumrering och formatmallar kan ändras.

Viktigt! Ta bort fältkoderna i en kopia av ditt dokument. Du kan inte ångra åtgärden. Exempel på funktioner i Word, som använder fältkoder och alltså kommer att bli obrukbara, är uppdatering av listor som innehållsförteckning, figurförteckning, citatförteckning, och register.

Gör så här:

  1. Tryck på Ctrl+A (Windows) eller Cmd+A (Mac OS) för att markera hela dokumentet.
  2. Tryck på Ctrl+6 Windows) eller Cmd+6 (Mac OS) för att ta bort alla Microsoft Words fältkoder.

Nu kan du redigera texthänvisningarna och, förstås, även referenslistan.

Ska du redigera bara referenslistan, läs här.