Svar:
Last Updated: 2018-06-18     Views: 25

Ja, du kan redigera den.

Men - vänta med att formatera och redigera referenslistan tills du har infogat alla referenser. Varje gång du infogar en ny referens, ändrar EndNote tillbaka till det som står i EndNote-posten.

Du behöver inte längre konvertera referenslistan till ren (plain) text för att ta bort fältkoderna för att kunna redigera den, så som man behövde göra i äldre versioner.

Om du tänker redigera även texthänvisningar gäller ett annat tillvägagångssätt, se Hur gör jag för att redigera texthänvisningar?