Svar:
Last Updated: 2018-06-18     Views: 39

När det finns flera författare till ett verk, måste de stå på var sin rad i författarfältet i EndNote-posten.