Svar:
Last Updated: 2016-08-24     Views: 15

När det finns flera författare till ett verk, måste de stå på var sin rad i författarfältet i EndNote-posten.