Svar:
Last Updated: 2016-08-24     Views: 9

En lång rubrik kan förskjuta sidnumret åt höger. I så fall behöver rubriken radbrytas. Placera markören på ett lämpligt ställe och tryck på Shift+Retur.

Related Topics