Svar:
Last Updated: 2018-06-18     Views: 25

En lång rubrik kan förskjuta sidnumret åt höger. I så fall behöver rubriken radbrytas. Placera markören på ett lämpligt ställe och tryck på Shift+Retur.

Related Topics