Svar:
Last Updated: 2018-06-18     Views: 28

Du måste själv starta uppdateringen. Gör så här för att uppdatera numreringen:

  1. Markera alla tabeller eller figurer inklusive mellanliggande text.
  2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) i markeringen och välj Uppdatera fält.

Related Topics