Svar:
Last Updated: 2016-06-01     Views: 101

Systemen tjänar olika syften. SLUpub är en databas som registrerar allt som publiceras vid SLU. Epsilon är SLU:s öppna arkiv, alltså en publiceringsplattform genom vilken man kan publicera open access. Du publicerar i Epsilon genom att registrera din publikation i SLUpub, bifoga fulltext och välja att föra över till Epsilon.

Related Topics