Svar:
Last Updated: 2017-05-29     Views: 245

Systemen tjänar olika syften. SLUpub är en databas som registrerar allt som publiceras vid SLU. Epsilon är SLU:s öppna arkiv, alltså en publiceringsplattform genom vilken man kan publicera open access. Du publicerar i Epsilon genom att registrera din publikation i SLUpub, bifoga fulltext och välja att föra över till Epsilon.

Läs mer om SLU:s publikationsdatabas (SLUpub): http://www.slu.se/site/bibliotek/listpage/registrera-publikationer-i-slupub/

Läs mer om att publicera open access i SLU:s öppna arkiv Epsilon: http://www.slu.se/site/bibliotek/listpage/publicera-din-avhandling-i-epsilon/