Svar:
Last Updated: 2016-05-24     Views: 62

På SLU-biblioteket har vi flexibel lånetid, vilket innebär att lånetiden styrs av om boken är efterfrågad av flera personer.

De flesta böckerna har lånetiden 30-180 dagar. Om ingen annan står i kö på boken när 30 dagar har passerat, kan du behålla den upp till 180 dagar. Om någon annan ställer sig i kö på boken så skickas det ett krav via mail, och boken måste lämnas in så fort som möjligt.

För kursböcker är lånetiden 8-30 dagar. 

Referensböcker har inte flexibel lånetid utan dessa skall vara återlämnade senast klockan 10.00 dagen efter att du lånade boken.

Du kan låna om dina böcker via Mina lån så länge det inte är kö på boken.