Svar:
Last Updated: 2016-05-02     Views: 13

Om du vill ta bort eller ändra i en publikation som redan granskats och validerats (och därmed registrerats i databasen) skickar du en begäran om ändring/borttagning till SLU-biblioteket: Öppna publikationen genom att klicka på titeln, klicka på ”Begäran om ändring” och skriv vad du vill korrigera.

Related Topics