Svar:
Last Updated: 2016-08-24     Views: 5

Ett makro är en sekvens av Words egna kommandon, som "makromakaren" (alla användare kan i princip göra egna makron) har bestämt ska utföras då man t.ex. klickar på en knapp. Makron skrivs i Word med en särskild programmeringskod och i den koden kan illasinnade programmerare lägga in virus. Detta förekom under en period av 1990-talet och för att förebygga problem byggde Microsoft in skydd mot makron i Officeprogrammen. 

Om man vill använda en fil, som innehåller makron, måste man därför aktivera makrona, då man öppnar filen. En fil som innehåller makron måste sparas som "Makroaktiverat Word-dokument", med filnamnsändelsen docm. Annars försvinner makrona ur filen.

Related Topics