Svar:
Last Updated: 2017-05-11     Views: 13

En dokumentmall innehåller de inställningar som krävs för utformning av ett dokument. Exempel på inställningar är sidmarginalernas bredd, att en sidfot ska innehålla sidnumrering, formatmallar för olika textelement samt makron. I SLU-bibliotekets dokumentmallar finns formatmallar för t.ex. rubriker, brödtext, referenstext och innehållsförteckning, var och en med sitt teckensnitt, storlek, stil, justering och eventuellt indrag av texten. Makron finns bl.a. för att infoga bilder, tabeller och fotnoter.

Dokumentmallarna är sparade i Microsoft Words dokumentmallsformat och har andra filändelser än dokumentfiler. En mallfil som innehåller makron och är avsedd för Word 2013, 2010, 2016 eller 2011 har till exempel filändelsen dotm. Mallfiler ska installeras i en mapp, som är avsedd för dokumentmallar. Det är viktigt för att dokumentmallen ska fungera som avsett. När man vill börja arbeta med ett dokument baserat på en viss mall, öppnar man ett nytt dokument, som är en kopia av mallen. Mallfilen ligger oförändrad kvar i sin mapp och nya kopior kan öppnas när som helst.

Related Topics