Svar:
Last Updated: 2016-06-02     Views: 38

På bibliotekets webbplats finns ett formulär för inköpsförslag. Fyll i uppgifter om boken och dina kontaktuppgifter. I formuläret kan du också välja om du accepterar en e-version av boken. Dessutom kan du välja att reservera boken så att du får låna den så snart vi köpt in boken.