Svar:
Last Updated: 2018-07-17     Views: 59

På bibliotekets webbplats finns ett formulär för inköpsförslag, se länk nedan. Fyll i uppgifter om boken och dina kontaktuppgifter. I formuläret kan du också välja om du accepterar en e-version av boken. Dessutom kan du välja att reservera boken så att du får låna den så snart vi köpt in boken.